web analytics

Herodotos

Türkçede söyleyişiyle Heredot, bazı kaynaklarda tarihin babası olarak söyleniyor. Hangi anlamda olduğu tartışmalı. Kimine göre tarih yazıcılığında ilk olduğu için, kimine göre de geçmişi bir baba ya da dede gibi anlattığı için. Oysa tarih yazıcılığı her zaman geçmişin fotoğrafını okumak

Read more

Paflagonia Seyahatleri

Bu hafta sonbahar fotoğrafları çekmek üzere Kastamonu il sınırları içerisinde bulunan Küre ve Ilgaz karma ormanlarını keşfetmeye gidiyoruz. Küre ve Ilgaz Dağları’nın derin vadilerini, kanyonlarını ve akarsularını sonbahar renkleriyle fotoğraflayacağız. Köroğlu Dağlarının da sonbahar renkleriyle muhteşem manzaralar meydana getirdiğini geçtiğimiz

Read more

Granikos Havzası

Granikos havzası antik çağda önemli şehir devletlerinin bolluk bereket içinde yaşadığı topraklardı. Günümüzde Biga Çayının suladığı topraklar olarak da bilinen İda dağı eteklerinden başlayan  Troas olarak da anılan  bölgeydi. Çanakkale Üniversitesi öğretim üyelerinden Reyhan Körpe[1] bir makalesinde bölgeyi şöyle anlatıyor:

Read more