web analytics

Charles F.M. Textier

Fransız gezgin Charles Textier üç ciltlik seyahatnamesi Türkçe’ye çevrilen ender Frenk gezginlerden biridir. Paris Güzel Sanatlar Yüksek Okulunu bitirmiş; Fransız Bilimler Akademisi ve Paris Arkeoloji Enstitüsü üyelikleri yapmıştır. Bayındırlık İşleri Müfettişliği görevi esnasında Fransız Hükûmeti tarafından Anadolu’ya gönderilmiştir. İlki 1832 ve

Read more

Ihlara Vadisi

Bugün de erken saatte yollardayız. Yüklü program erken kalkmayı gerektiriyor. Kayseri içindeki birkaç kültür varlığının fotoğraflarını çektikten sonra doğal oluşumların fazla olduğu Nevşehir bölgesine geçiyoruz. Anadolu şehirleri artık o kadar birbirine benziyor ki ayırmak mümkün değil. Zaman içinde şehirlerin özellikli

Read more

Kapadokya

 Üyesi olduğum bir amatör fotoğraf derneğinin iki aktif jeoloji profesörü danışmanlığında bir foto-safari düzenlediğini duyduğumda  hiç tereddüt etmedim. İki nedenle: birincisi defalarca ziyaret ettiğim bu ilginç ÖDA (Önemli Doğa Alanı)’na jeolojik açıdan nasıl bakıldığını merak ettiğim için; ikincisi de çok

Read more