web analytics

Herodotos

Türkçede söyleyişiyle Heredot, bazı kaynaklarda tarihin babası olarak söyleniyor. Hangi anlamda olduğu tartışmalı. Kimine göre tarih yazıcılığında ilk olduğu için, kimine göre de geçmişi bir baba ya da dede gibi anlattığı için. Oysa tarih yazıcılığı her zaman geçmişin fotoğrafını okumak

Read more

Phrygia – Lydia

Bu yılın sonbahar fotoğraf gezimi Phrygia – Lydia krallıkları bölgesinde gerçekleştirdim. Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Murat Dağı yaylaları ve köyleri. İlkçağ klasik Anadolu haritasında MÖ.1200 yıllarında Hitit krallığının çöküşüyle birlikte “Deniz Kavimleri” ve “Balkan Kavimleri” Anadolu’yu istila etmeye başladılar.[1] göçle gelenlerin

Read more

Doğa Katliamları

Türkiye’nin her yerinden olumsuz doğa haberleri alıyorum. Bir de medyanın yayınlamadıkları var. En büyük hasarları verenler uluslararası şirketler ve yerel ortakları. Altın madeni, diğer madenler, taş ocakları birinci sırada yer alıyor. Devletin kendi web sitesinden bakalım:  cevreselgostergeler.csb.gov.tr/gruplarina-gore-maden-ocagi-tesisi-sayisi-i-85820 “2021 yılında Enerji

Read more