web analytics

Kleshas

Budist inanışa göre insanın huzurunu bozan ruh halleri vardır. Bunlara kleshas adı verilmektedir. Kleshas (Sanskritçe,  kleśa; Pali: kilesa; Tibetça: nyon mongs),  insanın  zihnini bulandıran, benliğin doğayla bütünleşmesine engel olan engeller olarak da tanımlanan kleshas : anksiyete, korku, öfke, kıskançlık, istek, depresyon, açgözlülük, kin, cahillik. vb. olarak

Read more

Muharrem (1)

“Muharrem, dinler tarihinde pek çok önemli olaya işaret etmektedir. Şöyle ki; bu ayda Hz. Adem, cennetten dünyaya inmiş, Nuh Peygamberin gemisi karaya çıkmış, H. İbrahim ateşten kurtulmuş ve Hz. Musa Kızıl Deniz’i geçmiştir. Bunun için adı geçen peygamberler bu ayda

Read more

Ekinoks

Sonbahar faslı bugün başlıyor. Yılın ikinci gündönümü. Işık ve karanlık bugün dengede. Üstüne üstlük dolunay. Işıkların hakimiyeti bugünden itibaren azalıyor  ve karanlıkların gücü artıyor. Gökyüzündeki ışıkların kapısı kapanıyor. Aralık ayının yirmibirine kadar karanlıkların yayılışı sürecek. Özellikle de kuzey  kutbuna doğru

Read more

Likya Yolu’nda bir durak…Mercan Koyu.

Fethiye civarlarında Mercan Koyu’ nda turistlerin ve doğal yaşam tutkunlarının gittiği özel bir kamptan söz edildiğini duyduk. Bir arkadaşımızın kızı orada çalışıyormuş. Hem de boğaz tokluğuna. Yaz kış orada kalıyormuş. Sedir ağaçlarının denize kadar indiği sarp kayaların arasındaki masmavi koyu

Read more

Kandil

Telefonunuza akşam üstü bir mesaj düşüyor. Falanca şirket ve filanca kuruluş kandilimizi kutluyor. Nedir Kandil? İslam dini açısından bakıldığında farklı görüşlerin ileri sürüldüğü tartışmalı kutsal günler. “Kandil” geceleri konusunda çok farklı kaynaklardan bilgi derlemek mümkündür. Yolda eve doğru yürürken bir

Read more

Yargı Madurları

Gözyaşları sel olmuş akarken düşünüyoruz. Tüm darbecilerin yargılanacağı günü bekliyen çok acı çekmiş madur olmuş aileler var. Yargının yolunu açacağını vaad eden AKP acaba referandumda ‘evet’ oyu verirsek nereye kadar gidecek? Yargıyı siyasetten arındırabilecek mi? Cumhuriyetin kurulduğundan bu yana haksız

Read more

Referandum

Okuma Notları I 12 Eylül 1980 askeri müdahalesinin ardından hazırlanan ve 7 Kasım 1982 tarihindeki halk oylamasında kabul edilen Anayasa`da bugüne kadar 16 kez değişiklik yapıldığı bildiriliyor. AKP ‘nin meclise getirdiği sivil anayasa taslağının “süzgeçten” geçtikten sonra kalan maddeleri 12

Read more

Kutsaldan Profana

Kimi düşünürlere göre zaman iki yöne akıyor. Doğrusal olarak geçmişten geleceğe, Dairesel olarak kutsaldan profana. Kavramlar da zamanın bu iki farklı akış türüne göre yeniden anlamlandırılıyor. Cumhuriyet ve demokrasi fikri de ilk doğuşundan bu yana dalgalanarak farklı anlamlara bürünen bir

Read more

“TAKVİM-İ VEKAYİ” OLAYI

İlk günlük gazetenin 1600 yıllarında Avrupa’da yayınlandığı bilinmektedir. (Almanya 1605) Modernitenin yani aydınlanmanın ana motorlarından biri olan kitap ve dergi yayınlarının ülkelere göre dağılımı ve kabul görmesi ise çok farklı olmuştur. Ağızdan ağıza, kulaktan kulağa ve tellal yöntemini sürdürmeyi iki

Read more