web analytics

Karadeniz seyahatlerimde bu köprülere benzeyen belki de yüzlerce köprü gördüm.

Fırtına karşı kıyıya başka türlü geçit vermiyor.

Karadeniz ile Pontus eşanlamlı kullanılıyor. Nedense vasat insanın dilinde yanlış bir Pontus algısı var.

Tarihini inkar etmenin ya da çarpıtmanın sınırı yok.

Pontus ne demek acaba diye sorgulamak insana çok şey öğretebilir.

Pontus aslında Yunancadaki “Pontos” kelimesinin Latince kullanım şekli. Antik Yunancada “uzaklardaki deniz” anlamına geliyor ve coğrafi olarak Karadeniz’i temsil ediyor. 

Pontus Krallığı M.Ö 281-63 yılları arasında bugünkü Trabzon ile Sinop arasındaki topraklarda kurulan bir krallık. Bir Pers soylusu olduğu söylenen Kral Mitridatis’in kurduğu krallık. Helenizm ile olan ilgisi tartışmalı. MÖ. 550 yıllarından itibaren Anadolu’ya hakim olan Med/Pers orduları ele geçirdikleri bölgelerde “Satraplık” adı verilen vilayetler kuruyorlar.

Çeşitli etnik kökenlere sahip toplulukların yaşadığı bölgede kıyı şeridinde denizcilikle uğraşan Rum kolonilerin bulunduğu, iç bölümlerde ise daha ziyade Pers etkisinin yoğun olduğu kabul ediliyor. O döneme ait araştırmalar son derece sınırlı.

Bu köprünün bulunduğu köyde hala “Romeyika” dili konuşuluyor. Bu bölge insanının yüzyıllar içinde geliştirdiği karma bir dil. “Uzaklardaki deniz anlamına gelen Pontus kelimesi bir milletin ya da etnik grubun adı olmadığı gibi Pontus adında bir dil, ırk ve etnik grup da yoktur. Pontus kelimesi özellikle antik dönemlerde Karadeniz kıyılarını ifade etmek maksadıyla kullanılan Ege, Akdeniz, Trakya gibi sadece bir bölgesel isimdir.”Halk dilinde Romeyika, bilimsel adıyla Pontusça, şu an konuşulan Rumcadan çok farklı bir dil. Romeyika daha çok eski Elencenin Pontus diyalekti olarak geçiyor. Karadeniz’de bu dili bilen birisinin Yunanistan’a gittiğinde Yunanlarla bu dili konuşarak anlaşması mümkün değil. ” Alıntıdır: UNESCO adına yapılan Romeyika’nın Türküsü” belgeselinin yapımcısı Yeliz Karakütük’

Romeyika

Post navigation