web analytics

İda Dağı Efsaneleri

Dağ kült inancının hiyerofaniye dönüşümü İda dağı ile başlamamıştır. İda Dağı batı kültürünün en güçlü referanslarından biri  olan Yunan (İon-Grek-Hellen)  Mitolojisi ile birlikte yoğrularak destanlaştırılmıştır. Bunu yapan kişi de Homeros’dur. Kimine göre Homeros ağızdan ağıza dolaşan masalları kitaplaştıran tragedya yazarıdır.

Read more

Lümpen

    Lümpen[1] Kültürü Kültür ve medeniyet kelimeleri zaman zaman eşanlamlı olarak kullanılıyor. Kelimelerin köklerine bakıldığında bakış açılarının farklı olduğu anlaşılıyor. TDK sözlüğüne göre kültür kavramından anlaşılan şöyle özetleniyor: “Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler

Read more