web analytics

Kybele Kültü

  Anadolu’nun kültür tarihini yorumlayan  araştırmacıların  çoğu  Ana Tanrıça kültünün başlangıcını M.Ö. 3000 yıllarına kadar götürüyorlar.  “Magna Mater” kültünün tarihsel süreç içinde hangi isimlerle anıldığını araştıran arkeologlar da var. Kybele’nin ana yurdu neresidir diye sorsalar birbirinden farklı cevaplar alabilirsiniz. Ana

Read more

Ezoterik Esintiler

Ezoterizm denince aklıma hep eski Mısır rahipleri gelir. Kadim Mısır dinleri dört bin, belki de beş bin senelik tarihiyle insanı şaşırtacak gizemler taşıyor. Mısır öncesi Babil var. Onun öncesinde Hitit ondan önce Luvi, Hatti..Medeniyetler birbirini izliyor. Ezoterizm sadece Mısır dinleriyle

Read more