web analytics

Uzun bir süredir bu ülkede bireysel hak ve özgürlükler konusunda bir gelişme olmadı. Yasama yetkisini kullanmak üzere seçilenler birbirinden daha karmaşık yasalar çıkararak bir “hayelet topluma ” dönüştürdüler bizi.

En demokratik idare en az yöneten idaredir oysa…

“Bizi Rahat Bırakın …”

Ahmet Cemal çevirisiyle “Niteliksiz Adam” ı okurken Ernest Fisher’in önsözündeki bir paragrafa gözlerim takıldı:(1)

“İnsanoğlunun yabancılaşması, onu çevreleyen nesnelerin ve koşulların bulanıklığı arttıkça, kendini ister bir kollektife, ister bireysel bir ‘Unio Mystika’ ya adamak tarzında olsun, duvarları yıkıp yeni bir bütünlüğe ulaşma tutkusu da o ölçüde güçlenir. Hayalete dönüşmüş bir toplumun ‘gerçekliği’ karşısında kuşkular içinde kalan bireyci insan, bunun arkasında daha derinlikli, daha gerçek bir başka gerçekliği, yaşamın artık tükenmiş normal durumun ötesindeki anlamını, bütünlüğünü ve zenginliğini arar.”

Başka söze ne gerek var…

Hayalet toplumun hayalet bireyleri olarak yaşamaya devam…

Robert Musil’ e selam olsun….

(1) (Robert Musil ,Niteliksiz Adam, cilt I,YKY,5. Baskı,2009:s.63)

 

Robert Musil

Post navigation