web analytics

 

 

Ulu Media kâhini Eletolues’in boğa derisine yazdığı birinci belgeden bir alıntı:

“Media halkı o yıl kralın tahttan vaz geçtiği on sekizinci dönemde yeni kararlar aldılar. Ulu rahibin hazırladığı somadan içen kahramanların önderliğinde altın dağına yürüdüler.

Altın dağında kutsal mağarada bekleyen bakire kahin kadın ateşe bir avuç toz attı. Çıkan dumanları içine çekti. Mavi dumanlar kıvrılarak burun deliklerinden içeri girdi.  Bir kez daha media halkının beklediği kehaneti okuyacaktı. Tahtın gerçek sahibinin kim olduğunu söyleyecekti.  Bir kez daha kralı tahtın sahibi olarak ilan ederse halkın isyan edeceğini biliyordu. Kral son bir kaç yıldır akıl sağlığını iyice yitirmişti. Ragea ‘dan geçen her kervandan ağır vergiler alıyor, köleleri aslanlara atıp seyrediyor fakirlere zulm ediyordu. Media krallığının düşmanları sınırlarda yaşayan köyleri talan ediyor gençleri kaçırıp köleleştiriyorlardı.

Ulu rahip bir gün kralın karşısına çıkıp tehliykeyi anlatmaya çalıştı. Kral elindeki baltayı ulu rahibe doğru sallayarak onu kahine danışması için yolladı. Kahin kadın kralın kız kardeşiydi. Bunu çok az kişi biliyordu. Bilenler arasında ulu rahip de vardı. Çaresiz kahin kadına gidip olup biteni anlattı. Kralın aklını yitirdiğini artık bir şeylerin değişmesi gerektiğini söyledi. Kahin kadın biliyordu.  Ona Mısır’dan gelen Mithra rahipleri anlatmıştı. Kuzeyli bir büyücü Media krallığını lanetlemişti. Medleri artık karanlık günler bekliyordu. Bir katır kadar bile beyni olmayan kardeşinin kral ilan edilmesinde onun payı vardı. Önceleri kral onu dinliyordu. Zamanla büyücülerin elinde bir oyuncağa dönüştü. Dünyanın dört bir yanından gelen büyücüler sarayda toplandılar. Artık büyü krallığın her yanına yayılmış insanların hayatının bir parçası olmuştu.

Kralın tahtında bir katır oturuyordu artık. Büyücüler katırı tahta oturtup kral ilan etmişler ülkenin her yanından yükselen itirazları  bastırmak için cellatlar çağırdılar. Eli kılıçlı cellatlar itiraz edenlerin kafalarını kesip direklere astılar. Ecbatana, Rhagae ve Aspadana şehirlerinde halk katır krala isyan ettiler. Askerler isyan edenlerin elebaşılarının kellelerini kesip sokaklarda dolaştırdılar.  Halk korkmadı. Büyücü rahiplere isyan ettiler. Halkın lideri Deioces altından bir boğa maskesi takıyordu. Atının üzerinde dimdik saraya doğru yürüdü. Katırı tahtından indirdi. Büyücüleri kılıçtan geçirdi. Kralı yeniden tahta oturttu. İşte o kral yeniden tahta oturmayı istiyordu. Halk artık katır kralı istemiyor onun yerine boğa maskeli Deioces’in tahta geçmesini istiyordu. Media halkı bir kez daha kralını seçecekti. Ya katır kralı seçip mutsuz olacaklar ya da boğa maskeli Deioces’i seçip savaşa gireceklerdi. Kararımı vermek için üç günüm vardı.”

 

 

Media Tahtı

Post navigation