web analytics

Herodotos

Türkçede söyleyişiyle Heredot, bazı kaynaklarda tarihin babası olarak söyleniyor. Hangi anlamda olduğu tartışmalı. Kimine göre tarih yazıcılığında ilk olduğu için, kimine göre de geçmişi bir baba ya da dede gibi anlattığı için. Oysa tarih yazıcılığı her zaman geçmişin fotoğrafını okumak

Read more