web analytics

Endemos

Grek/Yunan dilinde “endemos”[1] olarak adlandırılan; aslında daha çok botanik dalında kullanılan ama farklı akademik disiplinlerde de çok önemli bir kavrama atıf yaparak “endemizm”[2] bakış açısıyla Türkiye’ye, Anadolu’ya özgü, bu coğrafyaya ait olan flora, fauna, kültürel ve etnik  değerlerin izini sürmeyi

Read more