web analytics

 Aksaraylı Sancho Panza olmak: ‘Hasan Dağı Hasan Dağı, eğil eğil de bir bak!’

  Nihayet sıra Kapadokya bölgesine geldi. Yıllar önce kısa süreli iş gezileri nedeniyle birkaç kez ziyaret ettiğim bu coğrafyaya şimdi keşif ve fotoğraf çekmek amacıyla gidiyorum. Antik coğrafyacılar Kapadokya’nın sınırlarını Roma imparatorluk vilayetlerine göre şöyle çiziyorlar: Kuzeyinde Pontos (Karadeniz) batısında

Read more