web analytics

Munzur Dağları için tehlike çanları çalıyor. Çalıyor da kimin umurunda?

Munzur vadisi binlerce yıldır Zazalar’ın Yurdu olarak biliniyor. Dimili ya da Zazaca diye tabir edilen dili konuşan halkların derin vadiler, ulaşılmaz platolar üzerinde geçen yaşamlarının tarihi henüz yazılmadı. Ama türküleri söyleniyor.

Dersim Türküleri

HES projelerinin yanı sıra şimdi de maden ocağı ruhsatları ÇED raporlarına ve halkın itirazlarına rağmen yürürlüğe konuyor. Munzur Çayı üzerine yapılması planlanan baraj ve HES’lere ait imar planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı. Danıştay 10. Dairesi, 2013 yılında ÇED raporu olmadan projeye onay ve izin verilemez” kararı vermişti. Tunceli (Dersim) halkı tarafından kutsal olarak görülen Munzur Vadisi üzerine yapılmak istenen 26 HES projesinin 5’i faaliyete geçti. Yapılan 5 baraj ile vadide bulunan endemik bitkiler ve canlılar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, geriye kalan 21 barajında yapılması planlanıyor. Dersim doğasını ve halkını bekleyen en büyük tehlikelerden bir diğeri ise siyanürlü altın arama projesi. Ekolojistlerin yaptığı araştırmalara göre baraj, HES ve siyanürlü altın arama projeleriyle 60 köyün sular altında kalarak yok olacağı belirtiliyor.

Tunceli, Erzincan, Bingöl illerini kapsayan alanda : 585044 ha Yükseklik 3462 m ve 60 kilometrelik uzunluğa sahip Munzur Dağları’nın tamamının maden sahası ilan edildiğini bildirdi. Halihazırda 145 maden projesinin bulunduğu Dersim’de, Munzur Dağlarının tamamının maden sahası ilan edildiği ortaya çıktı. Munzur vadisi çoğu endemik olmak üzere 1500 bitki türüyle, ülkemizin en zengin önemli bitki alanından biridir.11 kelebek ve kuş türü açısından uluslararası öneme sahiptir.

Munzur dağlarını korumak herkesin özellikle de doğa severlerin en önemli görevidir.

Munzur Dağları

Post navigation