web analytics

Panionion,

  Poseidon Helikonios kültü, M.Ö.1200 yıllarında gerçekleşen  “Ege göçleri” İon kolonizasyonu  sürecinde Hellas’ın Helike bölgesinden gelen İon kökenli göçmenlerin tapınım biçimidir. İon kent devletlerinin ve ticaret kolonilerinin Ege kıyılarında kuruluş sürecinde oluşturulan dini ve siyasi birliğin adı Panionion’dur. Bin yıl kadar

Read more