web analytics

Amanos Dağları

Hatay ilinin sınırları içerisinde kuzey güney doğrultusunda uzanıp giden, kızılçam, sedir, kayın, zeytin, gürgen ormanlarıyla kaplı doğal ekosistemlerden birinin adı Amanos Dağları. Toros Dağları’nın devamı. Yüzbinlerce yıldır orada binlerce canlıyı barındıran bir ekosistem. Bu dağların belirli yerlerinde orman yangınları “meydana

Read more