web analytics

Mythos, Epos, Logos

  Antik Yunanca’da söz’e karşılık gelen üç ayrı kelime var: Mythos, Epos ve Logos . Mythos ilkçağda antik tiyatrolarda bir şairin/şarkıcının anlattığı/sahnelediği gerçek olmayan hayal mahsulü masallara verilen ad idi. Epos ise daha çok edebi diyebileceğimiz masalların belirli bir düzende

Read more