web analytics

Mythos, Epos, Logos

  Antik Yunanca’da söz’e karşılık gelen üç ayrı kelime var: Mythos, Epos ve Logos . Mythos ilkçağda antik tiyatrolarda bir şairin/şarkıcının anlattığı/sahnelediği gerçek olmayan hayal mahsulü masallara verilen ad idi. Epos ise daha çok edebi diyebileceğimiz masalların belirli bir düzende

Read more

Panionion,

  Poseidon Helikonios kültü, M.Ö.1200 yıllarında gerçekleşen  “Ege göçleri” İon kolonizasyonu  sürecinde Hellas’ın Helike bölgesinden gelen İon kökenli göçmenlerin tapınım biçimidir. İon kent devletlerinin ve ticaret kolonilerinin Ege kıyılarında kuruluş sürecinde oluşturulan dini ve siyasi birliğin adı Panionion’dur. Bin yıl kadar

Read more