web analytics

Kilikya Gezi Notları

  “Tauros’un dışında kalan Kilikya’ya gelince: onun bir parçası Trakheia ve diğeri Pedias olarak adlandırılır.”  Strabon, Gerographia:XIV, s.197  “Kilikya’ya”[1] bir “foto safari” yapma fikri Mersin Üniversitesi Arkeoloji Topluluğu’nun düzenlediği  “Antik dönemde Akdeniz’de Kırsal ve Kent yerleşimleri” sempozyumuna davet edilmem ile birlikte

Read more