web analytics

Kaunos

Calbis ırmağının kıyısında sarp kayalara oyulmuş kral mezarları Kaunos’un simgesi gibidir. Calbis dağlardan taşıdığı toprakla deltayı doldurmadan önce Antik Çağ’ın en önemli liman kentlerinden biri olan Kaunos zenginliğiyle göz kamaştırıyordu. https://vimeo.com/164389541 Kaunos[1] “Kaunos halkı, Dion’un oğlu Dionysios’u yararlılığından dolayı altın

Read more