web analytics

Post Corona

Corona (Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic) tüm değer yargılarını hızla değiştiriyor. İnsanlık evlerinde (varsa) karantina altında. Karantina kelime anlamı olarak kırk demek olduğuna göre söylendiği gibi evlerde 14 gün değil kırk gün kalmak icap eder. Bu “pandemiye” çare bulacak kapasitede bir

Read more