web analytics

Flanörlük

Flanörlük  Fransızcadan Türkçeye aktarılan  bir kavram. Flanör; Fransızca “flâneur” kelimesinden türeyen Charles Baudelaire’nin “Paris Sıkıntısı” kitabıyla alakalandırılan bir aylaklığa işaret eder. Flanörlük “aylak, başıboş” anlamlarını taşımasının yanı sıra yine Fransızca “flâner” kelimesinden türetilen bir kelimedir. Flâner ise; oyalanmak ve aylaklık etmek

Read more