Çerkes Yaylası

İlk soru işareti “çerkez” mi “çerkes” mi  yazılışından geliyor. TDK sözlüğünde “çerkez” olarak yer alıyor. Kafkasyada bir boy, olarak da açıklaması var. Öte yandan “çerkes” kullanımının daha doğru olduğunu söyleyenler var. Bir okuyucu bir gazetede yer alan makaleye yaptığı yorumda

Read more

Cumhuriyet III

Aydınlanma döneminin en önemli düşünürlerinden olan İngiliz John Locke (1632- 1704) insanın eylemlerinin akla göre düzenlenmesini, düşünce özgürlüğünü ve devlete karşı bireyin haklarını savunmuştur. Bu bağlamda yukarıda açıkladığımız vatandaşı T. Hobbes ’in düşüncelerine de şiddetle karşı çıkmıştır.  Aydınlanma Çağının ulus-devletlerin

Read more

Cumhuriyet II

 Öncelikle “cumhuriyet” kavramını anlamaya çalışalım. Nedir cumhuriyet? Sözlük tarifi şöyle: Cumhuriyet bir ulusun, egemenliğini kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı devlet biçimi. İngilizce: republic Yunanca: Δημοκρατία (Dimokratía) Latince: Respublica (Halk için çalışan devlet) Bir

Read more

Amanos Dağları

Hatay ilinin sınırları içerisinde kuzey güney doğrultusunda uzanıp giden, kızılçam, sedir, kayın, zeytin, gürgen ormanlarıyla kaplı doğal ekosistemlerden birinin adı Amanos Dağları. Toros Dağları’nın devamı. Yüzbinlerce yıldır orada binlerce canlıyı barındıran bir ekosistem. Bu dağların belirli yerlerinde orman yangınları “meydana

Read more