web analytics

Zeus Altarı

Piknik alanı olarak tanımlanan kanyon acaba hangi statüye sahip? Tabiat parkı her halde. Tarım orman bakanlığı web sitesine bakıyorum; Türkiye’de tescil edilmiş (Kapısına tabiat parkı levhası konmuş) 250 tabiat parkı varmış. Sulak alan olarak 14 Ramsar alanı, 59 ulusal önem

Read more

İda Dağı Efsaneleri

Dağ kült inancının hiyerofaniye dönüşümü İda dağı ile başlamamıştır. İda Dağı batı kültürünün en güçlü referanslarından biri  olan Yunan (İon-Grek-Hellen)  Mitolojisi ile birlikte yoğrularak destanlaştırılmıştır. Bunu yapan kişi de Homeros’dur. Kimine göre Homeros ağızdan ağıza dolaşan masalları kitaplaştıran tragedya yazarıdır.

Read more

Tuz Gölü (Tata)

Tuz gölünde flamingo ölümleri gerçekleşmeye başladı. Bu zaten yıllardır beklenen bir sonuçtu. Son yirmi yılda yüzde 50 oranında küçülen gölün kısa sürede kuruyacağı gerçeği üzerinde durmak acaba kimin görevi.? Valilik araştırma başlatmış. Son yirmi yıldır doğa derneği detaylı raporlar yayınlıyor

Read more