web analytics

25 Mart 2015 Arkeoıloji Müzesi İstanbul Turkey 042

Orada bahçede sessizce duruyor. İki aslan başının arasında süslenmiş bir boğa kafası. Kulaklarından küpeler sarkıyor. Belli ki bu bir kurban. tanrı Mitra adına adaklanan bir boğa.

Nasıl oluyor da bu duvar kabartması gelip Arkeoloji Müzesinin bahçesine yerleşiyor. Nereden geliyor? Hangi tapınağın duvarından sökülüyor belli değil. Öylece duruyor. Bahçede tarihi eserler oraya buraya gelişigüzel yerleştirilmiş. Pagan gelenek ve Ortodoks Bizans birbirinin içine geçmiş durumda.

İmparator 1. Konstantin MS. 13 Mayıs 330 yılında Byzantion’u Roma İmparatorlıık başkenti yapmakla bir çok kişinin tepkisini çekmiştir. Pagan inançlara sahip olduğu söylenen Konstantin İmparatorluk sınırları içinde Hıristiyanlığın yayılmasına da izin vermiştir. Kendisi Mitra inancına sahip olduğu söylenen  imparatorun bu şehrin bir çok yerine dağılmış olan pagan tapınakların kurucusu olduğu da söyleniyor. Bunlardan hangisi doğru söylemek için belge gerek.

Şimdi tarihi yarımadada yürürken etrafımı çeviren binlerce yıllık tarihin ağır tozu üstüme üstüme yağıyor. Bir yanda Roma öbür yanda Osmanlı eserleri iç içe sıralanıp gidiyor.

 

Mitra İzleri

Post navigation


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.