web analytics

Bu fotoğraflar Andost Grubu ile 19-23 Mayıs 2016 tarihinde gittiğimiz “Latmos Gezisi” sırasında ziyaret ettiğimiz Balıktaş bölgesinde çekildi.

kaya resimlerinin bulunduğu diğer bölgeleri gezme fırsatımız olmadı. Latmos (Beşparmak) bölgesinde ilk kaya resmi 1994 yılında Alman arkeolog Dr.Anneliese Peschlow-Bindokat tarafından Alman Araştırma Merkezi (DFG), DAI ve Gerda Henkel Vakfı`nın destekleri ile dünyaya ve Türkiye’ye tanıtıldı.

Resimler geç neolitik dönemden (Yeni Taş Devrinden) kalkolitik döneme (Bakır Çağına) kadar (MÖ. 6000 – 5000) devam eden sürece   tarihlendiriliyor. MÖ. 7000 tarihleri de verilmiyor değil. Bugüne kadar Peschlow’un bulduğu kaya resim sayısı ise 170. Resimlerin dağılımı Bafa Gölü ile antik “Marsyas” nehrinin (Çine Çayı) vadisi arasındaki dağlık alanı kapsıyor.

Resimlerin en yoğun oldukları alanlar Tekerlekdağ`ın etrafındaki ana kütlenin  güney batı ve kuzey doğu etekleri ile kenarda yer alan  tepeler olarak belirleniyor. Kaya resimlerinin eski Beşparmak (Latmos) geçitleri hizasında yoğunlaştıkları dikkat çekiyor.

Şimdilik resimlerin bulunduğu toplam sekiz ana merkez keşfedilebildi:


1. Söğütözü ovasının güneyindeki kenar vadileri ile birlikte Söğütdere vadisi.
2. Bozalan yaylası ve Karadere.
3. Kovanalan yaylası.
4. Yediler arazisindeki dağların güney eteği.
5. Karahayıt köyünün kuzeyinde Balıktaş ve Kavaklıdere.
6. Bafa gölünün kuzey ve dogu sahili.
7. Sakarkaya köyünün cevresindeki dağların güney etekleri.
8. Anadolu geçidinin kuzeyindeki Çayırlık Mevkii ile Bağarcık Kalesi civarındaki alan.

Latmos 19 Mayıs 2016 Kaya Resimleri 1

Kaya resimlerinin nasıl olup da bu bölgeye yoğunlaştığı konusunda farklı hipotezler var. Öncelikle resimlerin neyi anlattığıyla ilgili olarak konusunun insan olduğu çok bariz. Resimlerde sadece insan var. Hayvan yok. Oysa buzul çağı mağara ve kaya resimlerinde dünyanın bir çok yerinde görülen hayvanlar ve avlayan insan tasvirleri burada yok. Bu Latmos resimlerinin en önemli özelliği. Hakkâri Sat dağlarında gördüğüm kaya resimleriyle karşılaştırıldığında ortaya şöyle bir yorum çıkıyor: Benzerlikler çok.

_DSF0190

Hakkâri kaya resimleri, daha çok bu bölgede sık sık görülen dağ keçilerini temsil ediyor. Bu resimlerin, av hayvanlarının kolayca yakalanabilmesi için yapıldığı hipotezini ileri sürenler var. Hipoteze göre mağara devri insanının inancına göre, resmi yapılan hayvan, kurulan tuzağa kolayca düşüyor. Ayrıca, burada yetişen dağ keçilerinin midelerinde sert bir tas meydana geliyor. Söylentilere göre bu tas, çeşitli hastalıklara, özellikle zehirlenmelere karşı ilaç olarak kullanılıyormuş.

 

_DSF0197

 

Hakkâri kaya resimleri konusunda çeşitli hipotezler var. Kimine göre bütün bu kaya resimleri Orta Asya Türkleri tarafından yapılmış. O kadar yolu gelip mağaralarda dağlarda resim yapmışlar diyorlar. Medyada bunları okuyunca hayretler içerisinde kalmamak mümkün değil. Nihayetinde 1971 yılında Ersin Alok üstadın Türkiye’ye tanıttığı bu kaya resimlerini “Güneş Dil Teorisi” kapsamında Türkleştirmenin siyasi mantığından uzak kalmak isterim. Sekiz bin yıl önce Hakkâri Kepisi vadisinde de altı bin yıl önce Muğla Latmos vadisinde de insanlar kayalara resimler yapmışlar. Günümüze kadar ulaşan bu kaya resimleri ne yazık ki tehlike altında. Gözü dönmüş maden ocakları mafyası tarafından yok ediliyorlar. Bilinçsiz yerel idarelerin ve zırcahil halkın umurunda değil.

 

Latmos 19 Mayıs 2016 Kaya Resimleri 2

 

 

 

Latmos 19 Mayıs 2016 Kaya Resimleri 3 Latmos 19 Mayıs 2016 Kaya Resimleri 4 Latmos 19 Mayıs 2016 Kaya Resimleri 5 Latmos 19 Mayıs 2016 Kaya Resimleri 6 Latmos 19 Mayıs 2016 Kaya Resimleri 7 Latmos 19 Mayıs 2016 Kaya Resimleri 8 Latmos 19 Mayıs 2016 Kaya Resimleri 9 Latmos 19 Mayıs 2016 Latmos Kaya Resimleri 12 Latmos 19 Mayıs 2016 Latmos Kaya Resimleri 13 Latmos 19 Mayıs 2016 Latmos Kaya Resimleri 14 Latmos 19 Mayıs 2016 Latmos Kaya Resimleri 15 Latmos 19 Mayıs 2016 Latmos Kaya Resimleri 16 Latmos 19 Mayıs 2016 Latmos Kaya Resimleri 17 Latmos 19 Mayıs 2016 Latmos Kaya Resimleri 18 Latmos 19 Mayıs 2016 Latmos Kaya Resimleri 19 Latmos 19 Mayıs 2016 Latmos Kaya Resimleri 20 Latmos 19 Mayıs 2016 Latmos kaya Resimleri 21 Latmos 19 Mayıs 2016 Latmos kaya Resimleri 22 Latmos 19 Mayıs 2016 Latmos kaya Resimleri 23 Latmos 19 Mayıs 2016 Latmos kaya Resimleri 24 Latmos 19 Mayıs 2016 Latmos kaya Resimleri 25 Latmos 19 Mayıs 2016 Latmos kaya Resimleri 26 Latmos 19 Mayıs 2016 Latmos kaya Resimleri 27 Latmos 19 Mayıs 2016 Latmos kaya Resimleri 28

Latmos

Post navigation