web analytics

Heykel Bergama Heykel Okulu MÖ. 330 yıllarında klasik Helen heykel anlayışını uygulayan Anadolu sanat okullarından biridir. (Pergamon School) kurulduğunda diğer heykel okullarından stil olarak ayrılması için sağ yerine sol testislerin daha büyük yapılması üzerinde karar kılınmış. Yukarıdaki resimdeki heykel Perge’de bulunmuş, Apollon heykelidir. Bir Bergama Okulu örneği olup Roma döneminde klasik formda Pergeli heykeltraşlar tarafından mermerden yontularak kopye edilmiştir.Heykel Antalya Müzesi’nde sergilenmektedir.

Heykel kelimesinin kökeni: “Arapça hykl kökünden gelen haykal هيكل “muazzam yapı, abide, anıt” sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice hēkāl הכל “saray, tapınak” sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça ēkallu “saray” sözcüğünden alıntıdır. Akatça sözcük Sumerce e-gal “büyük ev” sözcüğünden alıntıdır.” Kaynak: http://www.etimolojiturkce.com/kelime/heykel

TDK ve diğer Türkçe sözlüklerde iseheykel kelimesi şöyle anlamlandırılıyor:

“Heykel sanatsal bakış açısıyla meydana getirilmiş üç boyutlu formlara denir. Heykel temelde mekanın kapsanması, kavranması ve mekan ile ilişki kurulması ile ilgilenir.”

“Taş, tunç, bakır, kil, alçı vb. maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya yoğrulup pişirilerek biçimlendirilen eser, yontu.”

Anadoluda MÖ.300 yıllarından itibaren bir çok heykel okulu kuruldu. Bunlardan bazılarından söz etmek istersek:

  • Manisa / Magnesia Okulu
  • Aydın/Tralles Okulu
  • Efes/Ephesus Okulu
  • Afrodisyas/Aphrodisias Okulu
  • Perge Okulu
  • Myra Okulu

11 Aralık 2014 SB Müze 098

Heykel

Post navigation