web analytics

“Geven, ülkemizin bazı bölgelerinde kitre zamkı elde etmek, bir kısım yörelerde ise kış aylarında yakacak ve hayvan yemi olarak kullanılmak amacıyla köklerinden sökülerek tahrip edilmektedir. Çölleşme ve erozyonla mücadelede, özellikle orman örtüsünün tahrip olduğu eğimli, dik ve erozyona açık alanlardaki yayılışının büyük yararlar sağlayacağı gevenin, halkımızca bilinçsizce tahribinin önlenmesi ve korunması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir”.

Geven

Post navigation