web analytics

Ortaçağda Evrensel kültür ya da küresel kültür yazıları

Orta Çağda üç evrensel kültür merkezi vardı.

  • İstanbul Boğazı üzerinde Konstantinopolis
    Bağdat
    Kurtuba (Cordoba).

‘Helenistik kültürün merkezi ‘ Konstantinopolis Orta Çağlar dünyasının en zengin ve en parlak kenti idi.

Arapçanın doğduğu iki nehrin birleştiği güzel kent ,dillere destan bibir gece masallarının dekoru Bağdat .

İspanyada, Avrupanın en uygar kenti olarak dikkat çeken Kurtuba’da 70 kitaplığı ve 900 halk hamamı vardı.

Arapların Mısır ve Suriyeyi fethinden sonra, Helenistik kültür Bizans’ın da Halifeliğin de ortak malları olmuş gibi idi.

Suriyedeki manastırlarda, kendi hâllerinde yaşayan keşişler, salt dinî metinleri değil, laik edebiyat parçalarını da bıkıp usanmadan tercüme ediyorlardı.

Bin yılın tarihi çevriliyordu .

Kadim Mısır ‘ın 32 ciltlik Thot kitapları , Zerdüşt yazıtları , Hindu kitapları,Sanskrit metinler, Ezra dönemi Musa parşömenleri , Esseni ve Farsi kayıtlar ,Suriye ve Anadolu kiliselerinin keşişleri tarafından yerel dillere çevriliyor .

Bu yazılar Konstantinopolis üzerinden Floransa’ya oradan da Kurtuba’ya ulaştırılıyordu.

Binlerce yıllık tarihin , evrensel kültürün bu gizli kalmış kahramanları Süryani Keşişler olarak bilinmektedir.
Süryani kiliseleri ve keşişleri evrensel kültürün yayılmasında ciddi bir rol oynamışlardır .

Evrensel Kültür ve Yazı

Post navigation