web analytics

ENTELEKTÜEL ESİNTİLER
Entelektüel nasıl biridir ? Entelektüel ve Aydın aynı anlama mı gelir ?
Şerif Mardin ‘ e göre batı toplumlarında görülen entellektüel kişilerin Türk toplumunda oluşma şansı imkansıza yakındır .
Türkiyedeki entelektüeller bağımsız ve özerk bir kişiliğe sahip değildir . Onlar toplumu aydınlatan kişiler kisvesi altında belirli çevrelerin çıkarları doğrultusunda düşünmeyi ,yazıp çizmeyi ,onlar adına sözcülük etmeyi ve onları savunmayı kendilerine görev bilen memurlardır .
Esas itibariyle entellektüel kişi gerçeği arayan ve devamlı gerçeği sorgulayan kişidir .
Gerçekleri söylemek de bizim toplumumuzda çok hoşa giden ve kanunlarla korunulan bir özellik değildir . Bu nedenlerle bizim toplumumuzda güçler dengesinin oluşturduğu odaklar vardır . Bu odakların şemsiyesi altında memurluk yapmaya mahkumdur Türk aydını.
YAŞAM VE ENTELEKTÜEL AHLAK
Türkiye’deki entelektüel yaşam, düşünen ve kalemiyle geçinmeye çalışanları koruyan ve onların bağımsız kalmalarına ortam sağlayan bir refah düzenine ulaşamadığı için tuhaflaşmış , başkalaşmış ve ne olduğu anlaşılmaz bir erozyon içinde yaratıcı düşüncenin az bulunduğu bir yer haline gelmiştir . Bu ortamın gelişmesi doğrultusunda Tanzimattan bu yana gayretler vardır . Gelişmeyi durdurma gayretleri de vardır . Toplumsal gerilimlerin ve savaşların paralelinde büyük bir aşınma ve erime de görülmüştür. Türk aydını batılı entellektüeller kadar bağımsız olma şansına sahip olamamıştır . Toplumun kültür düzeyi entellektüel kişiyi ve onun özgür düşüncelerini algılayacak kadar gelişmiş değildir .
Dogmaların Esirleri
Toplumun çoğunluğunun sahip olduğu basit doğruların , dogmaların kabul gördüğü yüzeysel bir kültür düzeyi entelektüelin gerçekleri arama çabalarını ödüllendirmek yerine cezalandırmaktadır . Devlet politikalarına karşı düşünceler üretme hakkına sahip olamamıştır Türk aydını. Tutuklanmış, yargılanmış ya da öldürülmüştür .
Çağdaş ülkelerin eriştiği kültürel birikimle yoğrulan Batılı entelektüel fikirlerini özgürce savunabilmekte ve saygı görmektedir . Türk aydınlarının toplumun çoğunluğunun kültürüne göre kendilerini yönlendirmeleri , bugün Ş. Mardin ve S. Ülgener ‘in sözlerini doğrulayan yarı entelektüel ,uzlaşmacı ve kurnaz tipler yaratmıştır .
Bu aydın tipi her yerde karşımıza çıkmaktadır .

Entelektüel Sorumluluk

Post navigation