web analytics

Cumhuriyet III

Aydınlanma döneminin en önemli düşünürlerinden olan İngiliz John Locke (1632- 1704) insanın eylemlerinin akla göre düzenlenmesini, düşünce özgürlüğünü ve devlete karşı bireyin haklarını savunmuştur. Bu bağlamda yukarıda açıkladığımız vatandaşı T. Hobbes ’in düşüncelerine de şiddetle karşı çıkmıştır.  Aydınlanma Çağının ulus-devletlerin

Read more

Cumhuriyet II

 Öncelikle “cumhuriyet” kavramını anlamaya çalışalım. Nedir cumhuriyet? Sözlük tarifi şöyle: Cumhuriyet bir ulusun, egemenliğini kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı devlet biçimi. İngilizce: republic Yunanca: Δημοκρατία (Dimokratía) Latince: Respublica (Halk için çalışan devlet) Bir

Read more