web analytics

Düzce Yaylaları

Sonbahar fotosafarimizin son bölümünde Batı Karadeniz’in en ilginç yörelerinden birini keşfetmeye çalışacağız. “Bithynia” olarak bilinen coğrafyanın küçük bir bölümünü.  Bithynia coğrafi bir terim. Kuzeyde Zonguldak, batıda Kefken, Güneyde Eskişehir doğuda Gerede’ye kadar uzanan topraklara ilkçağda verilen ad. O çağlarda bu

Read more

Cumhuriyet III

Aydınlanma döneminin en önemli düşünürlerinden olan İngiliz John Locke (1632- 1704) insanın eylemlerinin akla göre düzenlenmesini, düşünce özgürlüğünü ve devlete karşı bireyin haklarını savunmuştur. Bu bağlamda yukarıda açıkladığımız vatandaşı T. Hobbes ’in düşüncelerine de şiddetle karşı çıkmıştır.  Aydınlanma Çağının ulus-devletlerin

Read more

Cumhuriyet II

 Öncelikle “cumhuriyet” kavramını anlamaya çalışalım. Nedir cumhuriyet? Sözlük tarifi şöyle: Cumhuriyet bir ulusun, egemenliğini kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı devlet biçimi. İngilizce: republic Yunanca: Δημοκρατία (Dimokratía) Latince: Respublica (Halk için çalışan devlet) Bir

Read more