web analytics

Burjuvazi

14.Yüzyıl’da (1300-1400), engizisyon dönemi  denen Hıristiyan yobazların muktedir olduğu coğrafyada,  Avrupalı halka anlattıkları  ölümden sonraki refah içinde yaşayacakları “İsa’nın Krallığı” mitosunun kırılmasıyla sona erdiğini söylemek yanlış olmaz. Kara ölüm denen VEBA (1348-1350) kıtanın nüfusunun yarısını yok edince, ruhban sınıfın   vaatlerinin

Read more

Düzce Yaylaları

Sonbahar fotosafarimizin son bölümünde Batı Karadeniz’in en ilginç yörelerinden birini keşfetmeye çalışacağız. “Bithynia” olarak bilinen coğrafyanın küçük bir bölümünü.  Bithynia coğrafi bir terim. Kuzeyde Zonguldak, batıda Kefken, Güneyde Eskişehir doğuda Gerede’ye kadar uzanan topraklara ilkçağda verilen ad. O çağlarda bu

Read more

Cumhuriyet III

Aydınlanma döneminin en önemli düşünürlerinden olan İngiliz John Locke (1632- 1704) insanın eylemlerinin akla göre düzenlenmesini, düşünce özgürlüğünü ve devlete karşı bireyin haklarını savunmuştur. Bu bağlamda yukarıda açıkladığımız vatandaşı T. Hobbes ’in düşüncelerine de şiddetle karşı çıkmıştır.  Aydınlanma Çağının ulus-devletlerin

Read more