web analytics

Mustafa Ayaz

 

Tarihi perspektif her zaman paradigma farklarını ve farklı bakış açılarını açıkça gösteren bir aynadır.

Şimdi bugün bütün gün “Takvim-i Vekayi”[1] medyası kadınlar konusunda sahte duygusallıklara imza atacaktır. Mangalda kül bırakılmayacak özünde  “misogyny”[2] taşıyanlar inanılmaz ahkamlar kesecektir.

 

Orta  Doğu ve Arap kültürünün misogyny temelli kadını sömürme ve aşağılama eğilimi, kadını örterek kendine saklama ve gerektiğinde itaat etmeyen  kadına şiddet uygulamanın kabul edilir bir davranış olarak dinsel mazeretlerin de konuşulduğu bir kültürü Türkiye’de de yaygınlaştırmıştır. Kadını sahiplenme ve bir “mal” olarak görme eğilimi hiç de azalmış ya da yok olmuş değildir. Cinsel tacizler, aşağılama, kadını örterek saklama eğilimlerinin özünde dinsel baskı ve  erkeğin egemen olduğu üretim ilişkilerinde tek seçici olma iktidar hırsı yatmaktadır.

Kadının çalışmasına yani ekonomik olarak bağımsız bir konuma gelmesine karşı çıkan zihniyet, kadını eve hapsedip köle olarak kullanma arzusudur. Bedelini ödeyerek (başlık Parası) aldığı kadına şiddet uygulamayı hoş gören inanç sistemi bunu “Şeriat”la da ( Nisa Suresi 34. Ayet)[3] müesseseleştirmiştir. Kadının örtüler altına saklanmasının altında erkeğin iktidar korkusu ve misogyny temelli gelenekleri yatmaktadır.

 

8 Mart 1857 tarihi “Emekçi Kadınlar Günü” için önemli bir tarihtir. 129 kadın emekçinin New York’da bir tekstil fabrikasında polis tarafından yakılarak öldürülmesi anısına kutlanmaktadır. İlk kez 1921 yılında Moskova’da kutlanan gün daha sonra 1977 yılında Birleşmiş Milletler[4]

tarafından “kadınlar günü ” olarak kabul edilmiştir. Emekçi kadınlar ibaresi ve yanarak ölen 129 kadın emekçiden bahis yoktur.

 

Umudumuz Emekçi Kadınların bir gün Türkiye’de de misogyny sarhoşu erkeklerin beyinlerinde layık oldukları yere gelecekleridir.[1] (Bak. http://tr.wikipedia.org/wiki/Takvim-i_Vekayi)

[2] (bak: http://en.wikipedia.org/wiki/Misogyny)

[3] Allah’ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması sebebiyle ve mallarından harcama yaptıkları için erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudur. Onun için sâliha kadınlar itaatkârdır. Allah’ın kendilerini korumasına karşılık gizliyi (kimse görmese de namuslarını) koruyucudurlar. Baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin, onları yataklarda yalnız bırakın ve (bunlarla yola gelmezlerse) dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın; çünkü Allah yücedir, büyüktür. (Diyanet Meali)

[4] .( Bak. BM ilgili sayfası: http://www.un.org/events/women/iwd/2008/history.shtml)

 

8 Mart : Emekçi Kadınlar Günü

Post navigation