web analytics

 

Nefret etmek kişisel bir duygu mudur?

Yoksa toplumda varolan kollektif değer yargılarına göre her kılığa giren bir oyuncu mudur?

Ötekileştirmeye dayanan bir psikolojik fenomen midir?

“Kayıkçı Kavgası” olarak tanımlanan, menfaatlerin çatıştığı alanda yumruklaşmalar, bıçaklamalar giderek cinayetlere  varan öfke kabarmaları da nefret duygusuyla alakalı mıdır?

Her şeyden önce burada “eylem” olarak “söz” var.

Darp yok.

Nefretin darp eylemine dönüşmesi fiili ile söz yani söylem olarak ifa edilmesi arasında fark var.

Nefret söylemi, yani  İngilizce “Hate Speech” olarak adlandırılan kavram nerede başlar nerede biter?

Ötekileştirilen insanlara sözle tacizde bulunabilmek için toplumun belirli katmanlarında bu ötekileştirme değer yargısının oluşması gerekli.

Örneğin  “homoseksüel”,”gay”,”lezbiyen”,”travesti”,”çingene”, “zenci”, “gavur”, “kürt”, “ermeni”, “laz”, “rum”, “topal”, “kör”, “çolak”, vb. gibi bu coğrafyada çok sık kullanılan ve belirli bir kesim tarafından kabul gören ötekileştirmeler öfke anlarında nefret söylemi olarak gündeme gelmektedir.

Eğer sınıflandırmak istersek: Irk, cinsiyet, renk, etnisite, cinsel tercih, handikaplı olma durumlarına göre geliştirilmiş olan bir ötekileştirme eylemleri giderek, nefret söylemleri şemsiyesi altında  suç teşkil etmektedir.

Nefret söylemlerinin en fazla görüldüğü alanlar ise spor arenaları, okullar, kamusal alanlardır. Bu hafta medyanın gündemine taşınan iki konudan biri de bir futbolcunun diğerine uyguladığı iddaa edilen nefret söylemiydi.

Spor medyası ve spor camiası nefret söylemlerini öylesine kanıksamış ki , bu olayı da olmamış gibi göstermek için büyük gayret sarf ettiler.

Oysa spor camiasının ve spor medyasının nefret eylemleri ve nefret  söylemleri konusunda  eğitilmeye muhtaç olduğu gerçeğini görmezden gelemeyiz.

Binlerce kişinin stadyumlarda nefret söylemlerini sloganlaştırdığı, kanıksadığı düşünülürse özellikle TFF’ nun önüne çıkan bu mükemmel  fırsatı değerlendirmesi için zaman geldi de geçiyor. Geriye siyaset alanı kalıyor.

Siyaset alanındaki ötekileştirmeler ve nefret söyelemleri ise futbol alanından farklı değil. Devlet görevlilerinin halka uyguladığı nefret söylemleri, kötü muamele bakalım ne zaman gündeme gelecek?

Nefret Söylemi

Post navigation