Aksaraylı Sancho Panza olmak: ‘Hasan Dağı Hasan Dağı, eğil eğil de bir bak!’

  Nihayet sıra Kapadokya bölgesine geldi. Yıllar önce kısa süreli iş gezileri nedeniyle birkaç kez ziyaret ettiğim bu coğrafyaya şimdi keşif ve fotoğraf çekmek amacıyla gidiyorum. Antik coğrafyacılar Kapadokya’nın sınırlarını Roma imparatorluk vilayetlerine göre şöyle çiziyorlar: Kuzeyinde Pontos (Karadeniz) batısında

Read more

Merdin

Dört günlük fotosafari için Mardin’e gidiyoruz. Kafamda hayaletler dolaşıyor. Yıllar içinde biriktirdiğim bölük pörçük fotoğraflar, filmler. Her şeyden önce Dicle suları altında kalan batık bir şehir; Hasankeyf. Sonra bir ortaçağ şehri olan Mardin, Süryaniler, Mor Gabriel Manastırı, gizemli Midyat, dizi

Read more