Vodina

Prologos ( προλογοσ)  Balat eski adıyla “Palation” ya da “Petrion” olan semti Konstantinopolis’in Rumları  “Phanariots” olarak adlandırmışlar. Balat isminin Rumca saray anlamına gelen “palation” dan evrildiği  ileri sürülmektedir. Bizans İmparatorluk döneminde, XII. Yüzyıl dan itibaren önem kazanarak gelişen ve sonraları imparatorluğun

Read more