Paradigma

Paradigma kavramı nasıl tarif edilir?

Fransızcadan dilimize geçtiği gibi mi? Yoksa Yunanca “paradeigma” katlı anlamlarını eşeleyerek mi, yoksa Osmanlıca “İçtihat” adı verilen hazineyi arayarak mı bulmalıyız yolumuzu?

Kanaatlerin dönüştüğü değerler zinciri de denebilir mi?

Paradigmayı bir ressam, bir grafiker çizse acaba nasıl çizerdi? Ya da bir fotoğrafçı nasıl çekerdi, plastik sanatlarda nasıl anlatılırdı?

Sanatsal paradigma ya da bilimsel paradigma ayırımından söz edenler de var:

Read more

İran Dosyası (3)

Velayet-i Fakih ideolojisinin anlaşılması amacıyla islamda mezhepleşme oluşumunu incelemekte yarar vardır. Bütün bu itikadi farklılıklara rağmen Şia fırkasının İran’da gelişmesi Safevi hanedanlığı sırasında meydana gelmiştir. On beşinci asırda Safevi hanedanlığı İran’da devlet ve ruhban sınıfı aynı çatı altında örgütlemiştir. Şia dini inanışı, imparatorluğun değişik etnik gruplarını birleştiren bir tutkal olmuştur. Nitekim dinin esas itibariyle toplumda bu birleştirici rolü üstlenmesi sadece Şia inanışı için geçerli değildir. Her inanışın sistemleşmesi ve giderek bir devlet dini sıfatına kavuşması aşamasında,din adamları belirli bir rol üstlenir; dinin ana işlevinin toplumla devletin arasındaki iletişimi sağlamak olduğunu ileri süren sosyologların sayısı da az değildir.

Read more

Kenan Evren ve Devlet

Padişah katleden, kazan kaldıran dedelerine özenip elinde tabancayla at üzerinde parlementoya giren üniformalı askerleri yargılayacak bir hukuk düzeni bulunmayan günlerden geçerek gelinen cumhuriyet dönemin belki de en kritik günlerindeyiz. Bu tarihi davada Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya’nın ağırlaştırılmış müebbet cezası istemiyle yargılanması 12 Eylül maduru binlerce kişiyi ve demokrasi, özgürlük mücadelesi verenleri umutlandırdı.
http://www.hepimizdavaciyiz.net/

Read more