2012

“Haşlanan kurbağa sendromu” metaforu şöyle tarif ediliyor. Eğer bir kurbağa haşlanmak üzere kaynar suya atılırsa, kurbağa sıçrayarak kaçar; eğer soğuk su dolu bir kazana atılır ve su ağır ateşte ısıtılırsa kurbağa haşlandığını anladığında vakit artık çok geç olmuştur; sıçrayıp kaçacak enerjisi kalmaz. Bu metafor bir çok yerde kullanıldı. “Sorites Paradoksu” olarak da bilinen bu kavram, altmışlı yıllarda soğuk savaş yıllarında çok kullanıldı. The Story of B adlı romanıyla Dainel Quinn bu metaforu edebiyat ve felsefe dünyasına taşıyan kişi olarak biliniyor.

Read more

Solstice [1]

“Solstice” 22 Aralık 2011 Saat 05:30
Sümer ve Babil kültü, bu konuda en ileri düzeyde bilgilere sahipti. Güneşin, ayın ve yıldızların hareketlerine göre kurgulanan ritüellerin hemen hemen dünyanın her yöresinde rastlandığını da biliyoruz. Bu yıl Kuzey Yarımkürenin 22 Aralık 2011, saat 05:30 itibariyle güneşe en uzak konuma geleceği bildiriliyor.

Read more

İran Dosyası (2)

Harbiler (Ehl-i harb, dar-ül harbe mensup kişiler),

Ahdiler (Ahl-i ahd, dar-ül ahde mensup olanlar ile zımmi veya müstemin statüsünde dar-ül İslam’da bulunan gayrimüslimler),
Asiler (Ehl-i bağy, dar-ül İslam’ın bir kısmını fiilen yöneten Müslümanlar),
Mürtedler (İslam inancını terk edenler).

Read more

Âşura, Muharrem’in 10. Günü [1]

“Hz. Peygamber’in torunu Hz. Hüseyin’in ve çoğu Ehl-i Beyt mensubu 70’den fazla insanın siyasi ihtiraslar uğruna Kerbela’da şehit edilmesi nedeniyle Müslümanların ortak hafızasında büyük bir acının tarihidir.”  T.C. Diyanet İşleri Başkanı  Mehmet Görmez Âşura Arapça “aşara” on, “taşara” dokuz demektir.

Read more