Portakâli

Eski İstanbul’da kahve yanında tatlı ikram etmek bir gelenekti. Müslümanlar lokum, Rumlar ise portakal tatlısı (PORTAKAL-İ) ikram ederlerdi. Bugün artık sayıları çok azalan İstanbullu Rum ailelerin bu geleneklerini göç ettikleri yerlerde de devam ettirdiklerini biliyoruz. Çok az insanın bildiği portakal

Read more

Şeb-i Yalda (1)

Mevlana kültünde yaygın olarak bilinen ”Şeb-i Arus” törenleri vasıtasıyla “Şeb” ve yanlış olarak kullanılan “Şeb-i Aruz “ kelimesi Türkçede tanınmaya başlamıştır. Oysa “doğru olan kullanım “Şeb-I Arus” dur. “Aruz” kelimesi bilindiği gibi edebiyatta kullanılan bir kavramdır ve farklı bir anlam

Read more

Muharrem (1)

“Muharrem, dinler tarihinde pek çok önemli olaya işaret etmektedir. Şöyle ki; bu ayda Hz. Adem, cennetten dünyaya inmiş, Nuh Peygamberin gemisi karaya çıkmış, H. İbrahim ateşten kurtulmuş ve Hz. Musa Kızıl Deniz’i geçmiştir. Bunun için adı geçen peygamberler bu ayda

Read more

Kar ve Mario Vargas LIosa

Soğukları özlemişim. Sıcağın insanı hamurlaştırması varsa soğuğun da insanı miskinlikten kurtarıp kendine getirişi var. En azından benim için böyle. Ne de olsa on yıl Stockholm’de yaşamanın verdiği alışkanlık. Türk Medyasını izlemek artık olanaksız hale geldi. Benim mantık sınırımın ötesine geçen

Read more

Bî’at….

Halil İnalcık Hoca’nın bir makalesinden okuyoruz: “1520′ den sonra yeni tahta çıkan padişahlara,Peygamber’e ait hırkanın saklandığı odada bî’at olunurdu. Bî’at, halife ve İslam ümmeti arasında yazılı olmayan bir akit olarak kabul edilmekteymiş.Ümmetin mutlak itaati, halifenin ise şeriata göre idare etme

Read more

Pazar

Şiddetli rüzgâr ve yağmurun ardından hava sıcaklığı İstanbulda on derece kadar düştü. Yılın son günlerine doğru hızla yaklaşıyoruz. 2010 yılı da on dokuz gün sonra yeni bir yıla dönüşecek. Hıristiyan kültürüne göre bu ikinci pazar ikinci advent, Yahudi kültürüne göre

Read more

Wikileaks ile değişen dünya…

Yaklaşık bir haftadır dünya medyası kapasitesinin ciddi bir bölümünü wikileaks belgelerine ayırıyor. Neden? Çünkü yayınlanan belgelerin haber değeri var. Gazeteciliğin geleneksel anlamıyla bakıldığında her belgede yer alan cümleler yenilir yutulur gibi değil. Dalga dalga büyüyen, çoğalan ve derinleşen bir medya

Read more