Seçim Mesajları

Çok önemli bir demokrasi merhalesi daha geride kaldı: Seçimin ülkenin dört bir yanında nasıl cereyan ettiğine dair tarafsız haberler alamamaıza rağmen yine de olaysız ve sakin bir seçim yaşandığı söylenebilir. Bu konuda uluslararası tarafsız gözlemcilerin raporlarını çok kısa sürede okumayı

Read more

Günümüz Türkiye’sinde düşünce akımları üzerine bazı notlar :

Bugünlerde seçim havasına girmiş Türkiye ‘de meydanlarda ,medyada ve açık oturumlarda ,verilen demeçlerde seçmen kitlesine bazı mesajların iletilmeye çalışıldığını görmekteyiz: Ayrıca değişik platformlarda Osmanlıcılık”,”Türkçülük”,”İslamcılık”,”Garpcılık” ,”Atatürkçülük” gibi türlere ayrılarak incelenebilecek ideolojik ve kimi anlamda siyasi düşüncelerin canlandırıldığı gözlemlenebilmektedir. Hiç şüphesiz bu

Read more