İNSAN, TANRI VE TOPLUM

İNSAN VE TOPLUM ÜZERİNE DEĞİŞLER Bedii Nezihi Oz (Bu yazı Ümit İriş arşivinden alınmıştır . ) Toplum içinde yaşayan insan, gerek kendisine gerekse başkalarına güvenmeyibilmelidir.Düşünülerini öncelikle kendi bilgi birikimiyle ölçer.Bu ölçmenin sonunda doğru düşünmekte olduğunu sanabilir. Bunu sağlamabağlayabilmek için ise

Read more

Ecce Homo

Ecce Homo Ayşegül SevilOna deli diyebiliriz, filozoftan saymayabiliriz, yargılayabiliriz yada yüceltebiliriz. Bu bizim bakış açımıza göre değişir. Ama hiçbirimiz şunu inkar edemeyiz; Düşünce tarihi ikiye ayrılır: Nıetzsche’den önce – Nıetzsche’den sonra. Çünkü Nıetzsche’den sonra felsefe yapmaya çalışan hiçkimse Nıetzsche’nin ortaya

Read more

Postmodernizm

Postmodernizm: “Modernizm”in Kimlik KaybıGökçen Yaşayan Postmodernizmin, basit ve doğrudan tanımını yapmak olanaksızdır.Bu kavram, 1960’lı yıllardan itibaren kullanılmıştır. Önce edebiyatta, 1970’li yıllarda mimaride kullanılmış, 1979’da Jean François Lyotard’ın “Postmodern Durum” adlı kitabıyla bir tartışma başlanmıştır. Postmodernizm; Kuzey Amerika’nın Kıta Avrupa’sından evlat

Read more

Jacques Derrida

Derrida, Yapısöküm Ve MarksizmAbdullah Şevki Jacques Derrida, Cezayir’de doğmuş Yahudi kökenli bir Fransız düşünürdür. Başlıktan da anlaşılacağı üzere, bu yazımda onun ve yapısöküm( deconstruction) kuramının Marksçılıkla ilişkisini / ilişkisizliğini çözümlemek ve yorumlamak amacındayım. Derrida – her nekadar bu görüşü kendisi

Read more

Hurufilik Merkezleri

Hurufilik ve merkezleri üzerine çok çeşitli görüşlerin olduğu bilinmektedir . Burada amaçladığımız bu konuda yazılanlardan alıntılar yaparak okuyucuların kendi fikirlerini oluşturmalarına yardımcı olmaktır . Y.Ç. “Estarabad’da (İran) 1340 Yılında doğan Şihabuddin Fazlullah, genç yaşta teolojiye ilgi duydu, daha 18 yaşındayken

Read more

Yağmur Duası

YAĞMUR DUASI(Mega kentlerin susuzluk çektiği bugünlerde yağmur duasına çıkan cumhuriyet insanımıza Sn.Sezai Karakoç ‘un bu şiirini armağan edip değerli şairimizi saygıyla anıyoruz ) Ben geldim geleli açmadı göklerYa ben bulutları anlamıyorumYa bulutlar benden bir şeyler beklerHayat bir ölümdür aşk bir

Read more

BİLİM VE SAHTE BİLİM

Bilim üzerine bir derleme ve özet : Sn. Gökhan Tok ‘ a ve Sn . Halit Yıldırım ‘a teşekkürlerimizle “Her bilimsel buluş, her bilimsel kuram, her yeni teori sorgulanmaya, sınanmaya ve geliştirilmeye açıktır. Bilimsel yöntemin özünde sorgulama ve sınama vardır.

Read more