NEO MODERNİZM

Önce Modernizmi anlamak gerekir . Modernizm genelde, on dokuzuncu yüzyıl sonu ile ikinci dünya savaşı’nın başlangıcına kadar olan dönemde, bilhassa sanat ve edebiyatta meydana gelen büyük çaplı değişimleri tanımlamakta kullanılan bir terim sayılmaktadır. Öte yandan, modernizmin açıkça sınırı belirlenmiş bir

Read more

TÜRK ENTELİGENZİYASI

Dünya basınının Türkiye’ye olan ilgisi artarak sürüyor . Her geçen gün dünya medyasının önde gelen kuruluşlarında araştırmacı yazar ve yorumcuların kapsamlı yazıları yer alıyor . Bu ilgi içinde yaşadığımız coğrafyanın ve siyasi sürecin ne denli hassas dengelerle çevrili olduğunun başka

Read more

Anneler Günü

Şeriat Toplumlarında kadın hakları Şeriatla yönetilen ülkelerde kadınlar toplumda nasıl bir hukuk düzeninde yaşıyorlar ? (1) Bir an Türkiye ‘de değil de ‘şeriat’la yönetilen bir ülkede yaşadığınızı düşünün . Kanunlara göre haklarınız şöyle : Her türlü motorlu vasıta kullanmanız yasak

Read more

ABD IRAK’DAN ÇEKİLİRSE …

ABD Irak’dan çekilirse ne olur ? ABD Yönünden Bakış: Artık ABD ‘nin Irak ‘dan çekilme ihtimali açıkça medyada tartışılıyor. USA Today gazetesinin yaptığı kamu oyu araştırması ilginç sonuçlar ortaya koyuyor . Kamu oyunun yüzde 75 ‘i Bush hükümetinin Irak politikasını

Read more

Avrupa ‘da Sol Hareket

Don’t be fooled by Europe’s mood. Globally, the left is reawakeningJonathan FreedlandWednesday May 9, 2007The Guardian “Avrupa’daki eğilim sizi yanıltmasın, Dünyada sol yeniden uyanıyor”Guardian gazetesi siyasi analiz yazarlarından Jonathan Freedland, Avrupa’da iktidara gelen sağ partilere bakarak solun artık uyandığını düşündüğünü

Read more

Mösyö Nicolas Sarkozy Laik ‘ mi ?

AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ ŞİMDİ ‘AL BAŞTAN ‘ MI ? Sarkozy ,Cumhuriyet, Dinler, Umut başlıklı kitabında tarikatlara göz kırpar. Fransa’daki Scientology tarikatı sözcüsü « O İçişleri Bakanı olduğundan beri belli bir anlayışla karşılaşıyoruz » açıklaması yapar. 30 Ağustos 2005 günü o

Read more

HOŞGÖRÜ YASASI VOLTAIRE VE ZAMAN

Bazı düşürler vardır ki ölümlerinden sonra da anımsanırlar ,çağa damgasını vurmuş , yaşadıkları yüzyılın ötesine geçebilmişlerdir . Bu düşünürlerden biri de ünlü Fransız düşünürü Voltaire ‘ dir .İşte bugün doğumundan 212 yıl sonra bu sabah onun düşünceleriyle uyanıyorum . Gazetelere

Read more

HIDIRELLEZ BAYRAMI 6 MAYIS

“Hıdırellez Kutlamaları” Hermes-İdris-Hızır-İlyas-İbrahim-İliya -Yahya Anadolu, İran, Mezapotamya,Yunanistan ve hatta bütün doğu Akdeniz çevresi ülkelerinde yazın gelişiyle ilgili dini ayin ve törenlerin yapıldığı görülmektedir.Bu ayinlere çeşitli adlar verilmiştir . Yaşanan dönem,bölgedeki din ve iktidarın gelenekleri doğrultusunda ayinler değişiklik göstererek günümüze kadar

Read more

Entelektüel Sorumluluk

ENTELEKTÜEL ESİNTİLER Entelektüel nasıl biridir ? Entelektüel ve Aydın aynı anlama mı gelir ? Şerif Mardin ‘ e göre batı toplumlarında görülen entellektüel kişilerin Türk toplumunda oluşma şansı imkansıza yakındır . Türkiyedeki entelektüeller bağımsız ve özerk bir kişiliğe sahip değildir

Read more