‘Secular Turcs’

Yabancı medyanın kullandığı ‘Secular Turks ‘ kavramı üzerine . Ankara Tandoğan Meydanı ve İstanbul Çağlayan mitinglerine batı medyası büyük ilgi gösterdi . Bu ilgiyi de günü gününe duyurdular . Özellikle İngilizce ve Almanca dillerinde yayınlanan gazetelerde , televizyonlarda ‘Secular ‘

Read more

Erguvan Esintileri

ERGUVAN AĞACINA YAKIN YAŞAMAK Kentlerin ağaçları vardır . Tokyo ‘nun kiraz ağaçları , Atlanta’nın şeftali ağaçları , Toronto ‘nun çınar ağaçları,Antalya’nın portakal ağaçları ,Ayvalık ‘ın zeytin ağaçları ve İstanbul ‘un erguvan ağaçları vardır. Kentler bu ağaçlarla kurulmuştur.Bu kentli olmak demek

Read more

Batıda Neler Okunuyor ?

J.R.R Tolkien ‘in oğlu Christopher Tolkien ,babasının notlarına dayanarak yazdığı ‘Hurin ‘İn çocukları ‘ adlı kitabını yayınlamış. Babasının 1919 yıllarında kaleme aldığı notları uzun yıllar boyunca gece gündüz çalışarak derlemeyi kendine bir vasiyet addeden oğul Christopher nihayet zoru başarmış. Elrond

Read more

Platon ‘un Devlet Kavramı ve On Ders

Altın Çağı’n ayak izlerini arayışımızda karşımıza çıkan bilgelerden biri de Platon . Platon, iki cephede birden mücadele verir, biri demokratik “hakim ideolojiye”, diğeri radikal Sofistlerin şiddetine karşı. Çünkü Platon’a göre, yalnızca uzlaşmacı yasa ilkesi ile donanmış olan demokrasi ideolojisi, polise

Read more

Platon ve Filozof Krallar

“Toplumlar, filozofların kral, ya da kralların filozof olduğu güne kadar, rahat huzur yüzü görmeyeceklerdir.” Platon ‘ un sözleri. Nam-ı değer ‘Aristokles ‘ ya da Maşrık tabiriyle ‘ Eflatun ‘ . Kimilerine göre aristokratik, eşitsizlikçi oligarşik görüşler. Kimilerine göre ise, insan

Read more

Mısırlı Hermes , Romalı Theodosrus ve İskenderiye Patriği Theophilus

“Tefekkür yoluyla eriştim Atum’un bilgisine” Mısırlı Hermes ,toplumsal ve ruhani hiyerarşinin en üstünde yer alıyordu. Mısır toplumu ruhani değerlere göre bir hiyerarşi kurmuştu.Firavunlar piramidin en üstündeki tanrılardı.Onların gücü ise ruhban sınıfı tarafından sağlanıyordu.Ulu rahibin başkanlığındaki inisiye edilmiş ruhban sınıfı son

Read more