Aksaraylı Sancho Panza olmak: ‘Hasan Dağı Hasan Dağı, eğil eğil de bir bak!’

  Nihayet sıra Kapadokya bölgesine geldi. Yıllar önce kısa süreli iş gezileri nedeniyle birkaç kez ziyaret ettiğim bu coğrafyaya şimdi keşif ve fotoğraf çekmek amacıyla gidiyorum. Antik coğrafyacılar Kapadokya’nın sınırlarını Roma imparatorluk vilayetlerine göre şöyle çiziyorlar: Kuzeyinde Pontos (Karadeniz) batısında

Read more

Ariassos

Batı Akdeniz bölgesinde badem ağaçlarının doğal habitatı Dağbeli ve Badem Ağacı köylerinin bulunduğu ovadır. Bu ova antik çağda  Pisidia’nın ünlü kenti Ariassos’un tarım alanıdır. Denizden uzak kentler genellikle büyük ovaların çevresindeki dağların yamaçlarına kurulur. Ovalara evler yapmak bireysel tarım sistemi uygulayan

Read more